Home » Bloglar » Gayrimenkul satışına ve kiralamaya döviz yasağı!

Gayrimenkul satışına ve kiralamaya döviz yasağı!

Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararnameye göre Türkiye’de yerleşik kişiler her türlü menkul ve gayrimenkul satış ve kiralamasını TL üzerinden yapılacak. Döviz ile yapılan işlemler 30 gün içerisinde TL’ye çevrilecek.

Türk Lirası’nın değer kazanması için  Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararnameye göre, menkul ile gayrimenkul alım-satım ve kiralamaları TL üzerinden yapılacak. Döviz üzerinden yapılmış olan sözleşmeler 1 ay içinde TL’ye dönüştürülecek.                                                                                                                                      Yürürlüğe giren Türk Parası Kıymeti Koruma Konusunda Kararnamesi’nde “Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarında menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama lesaing ile iş, hizmet ve eser sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz.” ifadeleri yer aldı. Buna göre, yürürlükteki sözleşmeler, bakanlıkça belirlenen haller dışında, Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenecek.

Resmi Gazetede Yayınlanan Kararın Tam Metni

”Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair KararMadde 1- 7/8/1989 tarihli ve 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 4 üncü maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz.”

Madde 2- Aynı karara aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Geçici madde 8- Bu Kararın 4. maddesinin (g) bendinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde, söz konusu bentte belirtilen ve daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenir.”

Madde 3- Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4- Bu karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.”

Ekleyen Kemal Topsakal

kemal.topsakal@trofigayrimenkul.com info@trofigayrimenkul.com www.trofigayrimenkul.com Tel: 0312 517 0101 Faks: 0312 517 0303 GSM: 0532 407 7069

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir